REJSE, TRANSPORT, SKATTER, AFGIFTER, ADVOKATER, BILER, IMPORT, REGISTRERINGSAFGIFT

Xpert-svar om bil import

Flag UDLANDSXPERTERNE 16-06-09 ~2 minutters læsning · 216 ord

I skal i god tid inden I ønsker at udføre bilen fra Danmark indsende den originale registreringsattest sammen med blanket 21.044 (www.skat.dk). På blanketten skal angives en række faktuelle oplysninger om bilen, dens stand osv. til brug for SKATs værdiansættelse. Snarest efter modtagelsen af blanketten vil SKAT give besked om, hvorvidt bilen ønskes fremvist inden den udføres af landet.

Registreringsafgiften vil blive udbetalt af SKAT, når bilen er værdiansat, den er afmeldt fra det danske motorregister, bilen er udført fra Danmark og dette kan dokumenteres. Som dokumentation for, at bilen er afmeldt fra registrering, skal der fremlægges den originale registreringsattest (evt. attesteret kopi), som skal være påtegnet om, at bilen er afmeldt. Bemærk, at bilen skal være afmeldt senest 1 måned efter værdiansættelsen. Der skal også fremlægges dokumentation for udførslen skalindsendes eller fremvises senest 3 måneder efter, at bilen er blevet værdiansat af SKAT. Da bilen skal udføres til Spanien kan dette ske ved enten at fremlægge faktura fra salg eller fremlægge bevis på indregistrering i Spanien.

Om I så vil vælge at sælge bilen eller omregistrere den afhænger af, hvad I kan sælge den for og hvad en tilsvarende ny kan købes for. Men det er i sagens natur vigtigt, at I overholder tidsfristerne.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: