VIRKSOMHED, FINANSIERING, ADVOKATER, INDREJSEREGLER

Xpert-svar om virksomhed i Californien

Flag UDLANDSXPERTERNE 11-04-09 ~2 minutters læsning · 216 ord

Spørgsmålene sammen med svarene:

Spørgsmål 1:

Hvordan håndteres arbejdstilladelser (greencard), handelstilladelser etc. for at kunne leje lokaler, have ansatte og drive en butik over there?

Svar 1:

Greencard er nok det svaereste. Dog er der mulighed for anden opholds tilladelse hvis der sker en investering eller vi laver et datter selskab i USA.

Der er intet specielt med hensyn til at leje lokaler etc.. Du kan etablere et 100 ejet USA firma, og det er meget billigt samt kraever ikke nogen rigtig kapital investment for at aabne et firma. (selve selskabet)

Spørgsmål 2:

Kan jeg med fordel åbne via Luxembourg eller skal et firma registreres officielt i US.

Svar 2:

Vi kan registere et firma i USA, det vil derefter vaere din nye arbjedsgiver og med hensyn til alle forhold ang arbejds tilladelser - (du kan selvfoelgelig ogsaa have lokal ansatte medarbejdere - de behoever ikke noget visa etc..)

Spørgsmål 3:

Hvilke omkostninger vil der være forbundet med en åbning - jeg mener totalt med papirarbejde, advokater etc.

Svar 3:

Det er svaert at sige, det kommer an paa hvor meget du paataenker dig advokaten skal holde dig i haanden – Med hensy ntil et saadan Business visa, saa er omkostningerne $7500 plus selve afgifter til US som er mindre end $1000.

Mvh

Jan Meyer, Esq.

Skribentmail: