GENERELLE, FORHOLD, ØKONOMI, HOSPITALER, JOBMULIGHEDER, MOMS, VIRKSOMHEDSETABLERING

På størrelse med Danmark - men i en højere division

Flag 22-03-14 ~Et minuts læsning · 199 ord

Schweiz og Danmark har nogenlunde samme størrelse og indbyggertal, men herefter hører ligheden stort set op. Schweiz klarer sig langt bedre end Danmark på et hav af områder, fremhæver skribenten. Bl.a. følgende:

1) Schweiz er verdens mest konkurrencedygtige land ifølge Global Competitiveness Report. Danmark kommer ind på 9.-pladsen.

2) Schweiz ligger nummer 1 på Global Innovation Index. Igen indtager Danmark 9.-pladsen.

3) Schweizerne betaler kun 13 af den danske moms.

4) En schweizisk familie med en mellemindkomst på DKK 700.000 betaler 20-25 pct., når indkomstskat, sygesikringsbidrag og socialbidrag lægges sammen.

5) Topskatten når aldrig højere op end 30-35 pct. i de schweiziske kantoner, som tager hårdest ved. Andre steder ligger den på ca. 20 pct. Og så sætter topskatten først ind ved årsindkomster på ca. DKK 7 mio.

6) Schweiz har kun den halve volds- og berigelseskriminalitet.

7) Schweizere har kun halvt så meget sygefravær som danskere, og de lever i gennemsnit tre år længere.

8) Det schweiziske sygehusvæsen forbruger cirka samme andel af landets økonomi som Danmark. Alligevel findes der stort set ikke ventelister i Schweiz.

9) De schwiziske universiteter er langt bedre placeret på Times Global University Ranking end de danske.

10) Arbejdsløsheden er lavere i Schweiz.

Skribentmail:

Mere info: http://dkch.info