PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG, GRUNDE, JORD, MARGINALSKAT

Skatteforhold for danske pensionister

Flag 01-04-03 ~4 minutters læsning · 753 ord

En gammel dobbeltbeskatningsaftale regulerer beskatningsretten ml Östrig og Danmark. En helt ny DBA skulle imidlertid väre färdigforhandlet, men endnu ikke underskrevet. Efter underskrivelsen gaar den i Folketinget og vedtages da typisk til den förste i et nyt aar - maaske allerede til 1.1.2oo4.

Den nye DBA flytter beskatningsretten for privatpensioner, livrenter etc. fra domicillandsbeskatning til kildelands- beskatning. En evtl. tjenstemandspension beskattes altid i kildelandet dvs. Danmark - jeg tror uanset hvilket land man flytter til. For lempelig beskatning af privatpensionen kräves akkurat som i Frankrig og Spanien at disse er absolut privat- tegnede, der maa altsaa ikke väre firmaordning indblandet. Östrig har desuden saakaldt progressionsforbehold, dvs. at ens samlede globalindtägter dvs. statspensionen, privatpension og kapital- indtägter etc lägges sammen naar den östrigske skatteprocent udregnes.

Man slipper altsaa ikke helt saa gunstigt, som man umiddelbart skulle forvente - for ogsaa i Östrig er skatteskruen slem. Der er dog et loft paa 5o% af de sidst tjente penge ved höje indtägter. Den lempelige beskatning af privatpensionen i Östrig vil andrage ca 2o%. med arbejdsgiverordninger fra ca 35% til 45%. Kapitalindtäger fx. renter, udbytter beskattes med 25%.

Skal samtidig en tjenestemandspension beskattes i Danmark som i mit tilfälde, har Danmark dog ikke progressionsforbehold. Det har Danmark til gengäld hvis man flytter til Frankrig, noget selv mange skattefolk var (er) uvidende om. Den «lave» danske procent paa ca 47% stiger i dette tilfälde til maaske over 6o%. Dvs. flytter du fra Östrig eller fra Spanien til Frankrig og har saavel tjenstemandspension som privatpension skal du regne et par tusind kroner mere i skat til Danmark. Frankrig er saaledes mere for deciderede velhavere ogsaa af andre grunde. Bor man ikke i et absolut godt boligkvarter i de franske storbyer er risikoen for overfald (sogar yderst brutale overfald) desvärre meget stor. Og i de «fine» franske bydele er boliger fantastisk dyre - naturligvis specielt i Paris og Nice.

Vi ganske faa danske pensionister i Östrig haaber vi kan faa indfört et ändringsforslag i den ny dobbeltbeskatningaftale, saaledes som danskere bosat i Tyskland og England har faaet.

Dette gaar typisk ud paa, at personer, der allerede er emigreret til Östrig vil väre undtaget de ny bestemmelser og saaledes fortsat kan nyde godt af den lavere domicilbeskatning. Dette skulle saaledes gälde for de pensionister, som inden ikraftträdelsesdatoen for den ny DBA, modtager private pensioner.

Personligt betaler jeg ca 5ooo kr i skat om maaneden af min tjenestemandspension til Danmark og har kun i faa aar faaet fradrag for mine prämier til de privattegnede pensioner i DK, fordi jeg allerede for 5 aar siden udvandrede. Skattefradrag for pensionsprämier er nemlig kun muligt naar man er fuld skattepligtig i DK.

Udfra en rimelighedsbetragtning haaber jeg saaledes meget paa, at Folketinget vil indföre en saadan undtagelse. I Wien er udgifter til fx bopäl, uddannelse, transport og svömmelhal for en pensionist betydeligt höjere end i Danmark.

Studiegebyr paa Wiens Universitetet 78o eur = 5.8oo kr aarligt,

Bolig i Kbh 2-vär 42.ooo kr - i Wien ca 72.ooo kr aarligt.

Pensionistkort til bus/tog i DK ca 14oo kr aarl. i Wien 4o9 eur ca 5ooo kr.

Pensionistkort til svömmelhal m sauna i Danmark 1oo kr i Wien 672 eur ca 5ooo kr aarligt.

I Wien er en mand först pensionist med 65 aar, en kvinde med 6o. Paa disse 4 ting har jeg som mandlig pensionist altsaa extraudgifter paa 44.4oo kr aarl. dvs. smaa 4ooo kr maanedligt. Til gengäld er det betydeligt billigere at gaa ud at spise i Wien, men laver man hellere selv mad som jeg er denne fordel knap saa indlysende.

Med mindre man har en rigtig stor livrente/ratepension skal man altsaa ikke se sig blind paa skattefordelen. Helt afgörende er livskvaliteten. Den opnaar du kun hvis du lärer sproget flydende og bränder for dit nye land og dets kultur og kan skabe en meningsfyldt hverdag. Jeg er saaledes 1oo% europäer, bränder for eet Europa og taler tysk, engelsk, fransk og spansk mere eller mindre flydende. Det jeg som ungkarl savner mest af alt her i Östrig er de friske frie danske piger. Hernede er man et par lysaar tilbage hvad frigjorthed angaar, Östrig og Schweiz er konservatismens höjborg. Selv store skattefordele har svärt ved at opveje dette forhold.

Gode web-adr.

www.sktm.dk - skatteministeriet Danmark

www.pwc.dk - Price WaterHouse Cooper - skatteraadgivning

www.copp-menth.de - en super adr. for mallorca/spaniensinteress men paa tysk

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du kommer til Wien, det väre som turist eller emigrant. Min emailadr:

jferre@web.de

Haaber at höre fra dig Jörgen Ferre

(pens. lärer/livredder/rejseleder)

Skribentmail: