PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE

Sådan modregnes den islandske skat i den danske

Flag 16-02-02 ~2 minutters læsning · 220 ord

Hvis en person med bopæl i Danmark har islandske renteindtægter, skal disse med på den danske selvangivelse, selv om Island - og ikke Danmark - har beskatningsretten. Danmarks dobbeltbeskatningsaftale med Norden, som Island hører ind under, forhindrer dog, at der skal betales skat af de samme penge til Danmark. Ifælge aftalen skal der ske en lempelse af den skat, der i første omgang er beregnet i Danmark på baggrund af de samlede indtægter, inkl. islandske renter, og det skal ske efter den såkaldte creditmetode. Den metode indebærer, at man trækker en andel fra i den beregnede danske skat, som svarer til den udenlandske indkomsts andel af de samlede indkomster, fremgår det af et brevkassesvar, som også kommer med et eksempel:

En skatteyder har i alt tjent 300.000 kr., hvoraf de 30.000 kr. er renteindtægt fra et andet nordisk land. Den nordiske renteindtægt udgør altså 10 procent af den samlede indtægt. Det danske skattevæsen beregner i førte omgang skat af alle 300.000 kr. og kommer frem til en skat på f.eks. 120.000 kr.

Men den nordiske indtægt udgør 10 pct. af den samlede indtægt, så derfor trækker man 10 procent fra den oprindeligt beregnede skat på 120.000 kr. Det giver en lempelse i skatten på 12.000 kr., så den samlede skatteregning i Danmark kommer ned på 108.000 kr. i brevkassesvarets eksempel.

Skribentmail: