UDDANNELSE, FORSKNING, ØKONOMI, SU

EU-dom kan give dansk SU til danske børn i udlandet

Flag 10-07-13 ~Et minuts læsning · 168 ord

Den aktuelle dom fra EF-domstolen i Luxembourg om at udlændinge med arbejde i Danmark kan få dansk SU til deres børn i udlandet, får nu følgeskab af en ny dom, som kan give dansk SU til børn af udlandsdanskere.

I næste uge falder der således EU-dom i en sag om studiestøtte i Tyskland, og den ventes at åbne for dansk SU til alle danske børn, som er flyttet til udlandet med deres forældre.

Sagen drejer sig om to tyske statsborgere, Laurence Prinz og Philipp Seeberger, der har boet i henholdsvis Tunesien og Spanien, hvor deres forældre har arbejdet. De to har fået afslag på studiestøtte i Tyskland til deres studier i Nederland og Spanien med henvisning til, at de ikke opfylder det tyske krav om tre års bopæl i Tyskland for at kunne modtage studiestøtten.

Selv om der endnu ikke er faldet dom i sagen, så lægger et forslag til afgørelse op til, at det tyske bopælskrav er i strid med reglerne om unionsborgerskab, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: