VIRKSOMHED, SKATTER, AFGIFTER, VIRKSOMHEDSETABLERING

Reelle firmaer kan slippe for CFC-skat

Flag 29-05-08 ~Et minuts læsning · 180 ord

I dit danske firma kan du flytte visse - f.eks. finansielle - indtægter til et selskab, som du har oprettet i et land med lav skat som f.eks. Cypern.

For at dæmme op for udflagningen af indtægter har Danmark indført den såkaldte CFC-skat, som gør, at den danske aktionær alligevel bliver beskattet af indtægterne fra afdelingen i skattelyet.

Men indtægterne fra Cypern-selskabet kan ikke altid beskattes i Danmark, fremgår det nu af et bindende svar fra skattevæsenet. Hvis det kan dokumenteres, at det udenlandske selskab driver reel økonomisk virksomhed i det pågældende land, kan indtægterne fra det udenlandske selskab ikke beskattes med henvisning til CFC-reglerne, skriver advokat Arne Møllin Ottosen fra Kromann Reumert i artiklen.

Og hvornår er der så tale om reel økonomisk aktivitet i et selskab på Cypern? Ja, Skatterådet har afgjort, at det ikke er nok at stifte et selskab på øen, lade en udenlandsk bank stå for investeringerne i selskabet og overlade den dalige administration til et lokalt selskab. Der skal med andre ord mere til, før du slipper for den danske CFC-skat, fremgår det artiklen.

Skribentmail: