PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSIONSAFKASTBESKATNING, UDENLANDSK, PENSION

Fradrag for pensionsbetalinger i udlandet

Flag 25-04-07 ~Et minuts læsning · 146 ord

Skatteministeriet vil ændre reglerne for at fradrage danskernes indbetalinger til pension, så også indbetalinger til pensionsordninger i udlandet bliver fradragsberettigede.

Dermed kommer Danmark til at leve op til den to måneder gamle dom fra EF-domstolen om, at det danske skattevæsen ikke - som det gør i øjeblikket - må begrænse fradragsretten til kun at omfatte pensionsordninger inden for landets grænser.

Til gengæld for lempelsen vil Skatteministeriet udvide den særlige danske pensionsafkastskat (PAL-skat) til også at omfatte danskeres pensionsopsparinger i udlandet. Ministeriet erkender dog, at det ikke kan opkræve skatten af udenlandske pensionsinstitutter, sådan som skattevæsenet gør af de danske pensionsselskaber. I stedet vil skattevæsenet opkræve pensionsafkastskatten direkte af hver enkelt dansker, som vælger at spare op til sin pension i udlandet, fremgår det af artiklen.

Skatteministeriets modtræk til EF-dommen er beskrevet i en meddelelse til Københavns Fondsbørs og kan læses i hele sin udstrækning her:

http://www.omxgroup.com/nordicexchange/Nyheder/meddelelsertilmarkedet/Article/?msgId=544839&lang=da

Skribentmail:

Mere info: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2007/04/25/080839.htm