PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, KAPITALPENSION, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER, UDENLANDSK, PENSION

Dansk forskelsbehandling af pensionsfradrag er ulovlig

Flag 31-01-07 ~Et minuts læsning · 108 ord

Den danske skatteregel om, at fradrag til pensionsopsparing kun må trækkes fra i indkomsten på selvangivelsen, hvis pengene er indbetalt til et dansk pensionsselskab, blev i går kendt klart ulovlig af EF-domstolen, fordi reglen er i modstrid med bestræbelserne på at skabe fri bevægelighed for både virksomheder og kunder inden for EU, og i praksis gør den det dyrt for udenlandske pensionsselskaber at skabe sig et fodfæste i Danmark.

Claus Højmark Jensen, analytiker ved Jyske Bank, forudser, at dommen vil tvinge det danske skattevæsen til at skabe lige konkurrencevilkår mellem danske og udenlandske pensionsselskaber, og at konkurrencen vil skade de danske banker og livsforsikringsselskaber, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: