FORBRUG, SKATTER, AFGIFTER, TOLD

Toldgrænsen stiger til DKK 3200

Flag 25-01-08 ~2 minutters læsning · 214 ord

Fra 1-12-08 bliver toldgrænserne i EU sat op, så det bliver muligt at have varer for DKK 3200 med hjem fra et land uden for EU. I dag er grænsen DKK 1350, før der skal betales told.

Den nye beløbsgrænse skyldes et direktiv fra EUs økonomi- og finansråd. Tidligere var det meningen, at grænsen skulle være hævet allerede her den 1-1-08, men det er altså blevet udsat.

Grænsen vil dog fortsat gælde for alle medbragte varers værdi - ikke for hver enkelt vare.

Ændringen betyder også, at der skal betales mindre i told og moms af større indkøb. Toldsatsen svinger fra 0 til 20 pct. alt efter varetype, mens der herefter lægges dansk moms på 25 pct. oveni.

På et kamera er toldsatsen således 3,5 pct. Det betyder, at et kamera til DKK 5000 efter moms og told på i alt 28,5 pct. kommer til at koste DKK 6425. Bliver du i stedet taget i at snyde dig igennem tolden uden at betale told og moms af det samme kamera, skal du betale en bøde på det dobbelte af told- og momsbeløbet plus selve told- og momsbeløbet oveni. Det vil i alt sige tre gange den almindelige takst - altså 85,5 pct. Så kommer kameraets pris op på DKK 9275, fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://www.berlingske.dk/article/20080122/livsstil/80122092/