FORBRUG, JURA, REGLER, HÅNDVÆRKSARBEJDE, SERVICE

Købere af udenlandske håndværkere kan snart få bøde

Flag 27-07-10 ~Et minuts læsning · 184 ord

Siden maj 2008 har alle udenlandske virksomheder haft pligt til at registrere sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT), når de sælger ydelser til Danmark eller har medarbejdere udstationeret i landet. I modsat fald risikerer firmaet en bøde på DKK 10.000.

Men fra 1-10-2010 kan også forbrugerne - f.eks. en villaejer, der køber en polsk håndværker til en ombygning - få en bøde på det samme beløb, hvis leverandøren er fra udlandet - og ikke står opført i RUT.

Og bevisbyrden ligger på køberen - altså i eksemplet: villaejeren. Køberen af ydelsen skal til enhver tid kunne dokumentere, at den udenlandske leverandør rent faktisk står i registret. Det betyder, at køberen af arbejdet skal udbede sig den nødvendige dokumentation for registrering i RUT, allerede når arbejdet udføres.

Fra den 1-10-2010 åbnes RUT for, at man kan søge i registret for at se, om ens udenlandske håndværkerfirma nu også er at finde der.

Skulle det glippe, og f.eks. en villaejer bliver taget i at beskæftige et udenlandsk firma, som ikke står i registret, vil villaejeren dog formentlig slippe med en advarsel, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: