BOLIG, STATISTIK, EJENDOMSVÆRDISKAT, FERIEBOLIGER

70.000 danske ferieboliger i udlandet

Flag 07-07-07 ~Et minuts læsning · 113 ord

Danskerne er efterhånden oppe på at have købt 70.000 ferieboliger i udlandet. Det er et højere antal, end man tidligere har anslået, men det bygger på skattevæsenets egne skøn.

Skat er nu oppe på at have registreret 20.000 danskejede boliger i udlandet. Men dertil kommer 50.000, som ifølge Skat ikke er kommet så langt, og som skattevæsenet derfor endnu ikke kan opkræve den deraf følgende ejendomsværdiskat af.

Det høje antal kommer også bag på Skat, der har opjusteret sit skøn over antallet af danskejede boliger med 10.000 inden for det seneste halve år. Opjusteringen sker efter en kontrolaktion i Sverige, som i foråret afslørede næsten 20.000 danskejede sommerhuse hinsidan, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: