BOLIG, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMSVÆRDISKAT

Anbefaler genoptagelse af sager om ejendomsværdiskat

Flag 28-04-08 ~Et minuts læsning · 195 ord

Tusindvis af danskere med bolig i udlandet har betalt tusindvis af kroner for meget i ejendomsværdiskat til den danske stat, efter at en EU-dom fra 17-1-2008 reelt underkendte Skats opkrævning af ejendomsværdiskat på boliger i udlandet.

Har du købt ejendom i udlandet efter 2001, og vil du gerne være helt sikker på at få den overskydende ejendomsværdiskat tilbage, bør du bede Skat om at få genoptaget beregningen af din ejendomsværdiskat. Sådan lyder anbefalingen fra advokat og cand.merc. Tommy V. Christiansen.

Og skynder du dig lidt, kan der være ekstra penge at hente. Hvis du kommer med anmodningen inden den 1-5-2008, kan du få genvurderet ejendomsværdiskatten på din udenlandske bolig tilbage til indkomståret 2004. Når du det først efter den 1-5-2008, har du kun ret til en omvurdering tilbage til indkomståret 2005.

Der kan blive tale om, at Skat skal genvurdere ejendomsværdiskatten på de udenlandske ejendomme længere tilbage i tiden. Men det er Skat kun tvunget til, hvis den hidtidige beregningsmåde har været ulovlig. Og netop dette er usikkert med opkrævningen af ejendomsværdiskatten af danskernes ejendomme i udlandet, fordi den danske skattelovgivning slet ikke har taget højde for den situation, som EU-dommen har skabt, påpeger advokaten.

Skribentmail: