GENERELLE, FORHOLD, JURA, REGLER, EJENDOMME, EJENDOMSMÆGLERE, ISENKRAM, LEDELSE, SERVICE, STEMMERET

Xpert-svar om service firmaer

Flag UDLANDSXPERTERNE 30-12-09 ~3 minutters læsning · 611 ord

Hej!

Først og fremmest mange tak for spørgsmål. Du berører forskellige emner, som jeg vil svare på et efter et.

Stemmelighed:

Som udgangspunkt er dit spørgsmål relevant for halvdelen af alle ejerforeninger, da stemmefordelingen af logiske årsager altid enten vil være lige eller ulige. Og ved ligeligt antal stemmer, kan en situation med stemmelighed teoretisk set altid opstå. Jo mindre ejerforeningen er – altså jo færre stemmer der findes – jo størrer vil chancen for stemmelighed være.

Lad mig starte med at sige, at jeg aldrig selv har hverken hørt om eller oplevet stemmelighed. Dette betyder ikke at emnet ikke er interessant eller urelevant. Tværtimod. I stedet viser det, at situationen – trods at den er aktuel for rundt regnet halvdelen af alle ejerforeninger – er sjælden.

Jeg har talt med flere forskellige personer om dette, og jeg har ikke været i stand til at finde en gældende praksis eller eksempler på dit spørgsmål. Derfor bør du betragte mit svar mere som vejlende og oplysende end som et direkte facit.

I fald der er stemmelighed bør dette forsøges løst ved forhandling, kompromis og samarbejde. Ligeledes bør ejerforeningen se på, hvor alvorligt det diskuterede emne er. Drejer det sig om hvor ofte trappen skal vaskes, eller er det noget mere alvorligt som et forslag til en dyr renovering af ejendommen eller lignende. Men som udgangspunkt bør ejerforeningen kunne opnå enighed gennem kompromisser og samarbejde.

Ligeledes vil stillede forslag – der jo skal vedtages ved flertal – automatisk falde ved stemmelighed.

I fald det absolut ikke er muligt at ændre ved stemmeligheden, så kan dette i sidste ende prøves ved en tyrkisk domstol. Jeg har dog personligt noget svært ved at se ret mange emner i en ejerforening, der er så alvorlige at en domstol ønsker at involvere sig. Så svaret må i sidste ende være, at beboerne bør være ansvarlige nok til at kunne blive enige om et kompromis.

Jeg har aldrig hørt tale om, at kommunen udpeger en admininstrator ved stemmelighed. Ej eller har de personer jeg har talt med, og vi har ikke kunnet finde nogle steder hvor dette står beskrevet.

Opsigelse af administrator:

De fleste kontrakter kan opsiges i fald den ene part begår kontraktbrud af særlig grov karakter. Dette er der som regel to meninger om. I jeres kontrakt med servicefirmaet bør vilkår for opsigelse være specificeret. Uden at have set kontrakt eller kende den aktuelle situation, kan jeg ikke udtale mig om jeres situation.

Antal stemmer:

I dit eksempel er der i alt 8 stemmer. Med mindre en person (spiller ingen rolle om det er formanden eller blot en boligejer) ejer 3 eller flere boliger selv, kan vedkommende godt have tre stemmer uden at bryde reglerne. Dette fordi alle tre stemmer jo ikke er hans egne, men nogle han har fuldmagt fra.

I dit tilfælde antager jeg at formanden selv ejer en bolig, og har fuldmagt fra to andre. Dette er fuldt gyldigt, og han overskrider ikke kvoten på 13 fra en enkelt person.

I fald alle 8 stemmer er tilstede ved generalforsamlingen, ville en person der ejer to boliger, stadig kunne have have fuldmagt fra to andre personer, og dermed sidde med fire ud af de i alt 8 stemmer. Heller ikke han vil overskride kvoten på maksimalt 13 stemmer til samme person.

Men en person der ejer 3 boliger, ville ikke kunne bruge disse tre stemmer, da 3 ud af 8 altid vil være mere end 13.

Reglen er den, at samme person ikke kan have mere end 13 af stemmerne. Men de stemmer der afgives via fuldmagt, belaster ikke den person som fuldmagten er givet til.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen, direktør

2Base Ejendomsmægler

Skribentmail: