BOLIG, VALGFRIHED, ADVOKATER, BÅDE, BUREAUKRATI, SKØDER, IT

Svar til problemer med DanaBolig

Flag 30-08-08 ~3 minutters læsning · 590 ord

Normalt ville jeg ikke svare på angreb på min person - og slet ikke i dette forum - da enhver har ret til at mene, hvad de gør. Men jeg mener, at de fuldstændig udokumenterede og falske påstande, der nævnes i indlægget, kræver mit svar.

Når pågældende bygherre, Ramazan Aksoy, skriver som han gør, kunne det se ud til, at han anerkender ordsproget: «Angreb er det bedste forsvar».

For det som Ramazan Aksoy i indlægget gør, er at angribe mig for at forsvare sig selv mod de utalige tilfælde af svig og bedrageri mod nogle af mine tidligere kunder, der - netop pga. mit fravær i Tyrkiet - er blevet truet til at betale ekstra penge, for at kunne modtage deres skøde. Det kan disse kunder bevidne. Sidst for godt en uge siden.

Og dette er blot en fortsættelse af de trusler - både verbale og fysiske med og uden kniv - som Ramazan Aksoy forsøgte sig med mod mig, da jeg i begyndelsen af juli måned på det kraftigste afviste, at være med i hans bedrag mod blandt andet danske og norske kunder. Trusler på livet, der førte til, at jeg i hast måtte flygte fra Avsallar og Tyrkiet

Jeg kan på det bestemteste afvise alle anklager i indlægget. At jeg skulle gemme mig, og at nogle kunder leder med lys og lygte efter mig, er det rene nonsens.

Jeg har jævnligt kontakt til mine gamle kunder både telefonisk og på email og alle kender min adresse. De kunder, der har været i Avsallar efter min flugt til Danmark, er blevet hjulpet gennem nogle af mine kontaktpersoner i Alanya og Avsallar, som jeg har kontakt til.

At myndighederne i 3 lande også skulle lede efter mig, er en påstand, der er taget op ad den samme løgnagtige skuffe.

Jeg har til gengæld, som det første efter jeg kom tilbage til Danmark, taget kontakt til myndighederne (politiet) i både Danmark, Norge og Sverige for blandt andet at anmelde Ramazan Aksoy for bedrageri og trusler på livet. Sager, der i øjeblikket behandles af de pågældende politimyndigheder - ligesom jeg er i kontakt med efterforskeren ved Norsk Politi.

Så påstanden om, at myndighederne leder efter mig, er lige så usand som alt andeti Ramazan Aksoys indlæg.

Skulle nogle af de fiktive personer, som Ramazan Aksoy nævner i sit indlæg, mirakuløst komme til live, kan jeg kun på det kraftigste opfordre de pågældende til at henvende sig til politiet.

Lad det være min opfordring herfra på denne anden sidste sommerdag, hvor temperaturen i Herning i dag kom over de 22 grader. Et faktum, som jeg glæder mig over at kunne nyde - de grove og fuldstændig grundløse anklager til trods.

Iøvrigt arbejder jeg i øjeblikket - i samråd med min advokat - på at stævne blandt Ramazan Aksoy - ikke alene for trusler på livet, men også for bagvaskelse og injurier - for på den måde at ødelægge min forretning i Avsallar. Så egentlig burde jeg være taknemlig for Ramazan Aksoys indlæg, som vil være et af de beviser, vi til sin tid ville kunne bruge i retten. For ingen kan vel være i tvivl om, hvor skadelig sådanne grove anklager er for en forretning.

Jeg kan til enhver tid træffes på min telefon: 5343 3888 eller på min mailadresse: bejser@gmail.com

Da jeg mere end én gang - både personligt og på email - har været udsat for endda meget grove trusler både mod mig og min familie, vil jeg ikke her i dette forum opgive min privatadresse.

Fortsat God week-end

Helge Christensen

Skribentmail: