BOLIG, JURA, REGLER, BUREAUKRATI, BÅDE, LEJLIGHEDER, LØN, ARBEJDSFORHOLD, SKØDER

Xpert-svar om iskan og tapu

Flag UDLANDSXPERTERNE 17-01-09 ~2 minutters læsning · 352 ord

Hej Hans!

Tak for dit spørgsmål. At svare på spørgsmål om iskan – tilladelser – er svært med mindre alle informationer er til rådighed.

To findes to relevante typer tilladelser (iskan). Ön iskan er en general tilladelse til hele byggeriet som bygherre søger. Ved udstedelse af ön iskan sikrer myndighederne sig at bygherre har overholdt byggeloven, at alle ansatte på byggeriet har fået løn, at lokalplanen er overholdt med mere. Ön iskan betales normalt af bygherre. Ferdi iskan er en indflytningstilladelse som udstedes efter udstedelse af ön iskan. Hvor ön iskan udstedes samlet for hele byggeriet, udstedes ferdi iskan en gang per lejlighed.

Ferdi iskan betales normalt af køber. Nogle mæglere vælger at kalde ön iskan for iskan1 og ferdi iskan for iskan2. Dette er dog ikke de rette betegnelser.

Vær opmærksom på at ferdi iskan ikke kan udstedes før ön iskan er betalt. Vær også opmærksom på at i enkelte tilfælde søges og opnås ön iskan og ferdi iskan sammen.

Det kan som beskrevet derfor være svært at give et korrekt og detaljeret svar før jeg har alle oplysninger vedrørende det konkrete tilfælde.

I fald vi antager at ön iskan er i orden, og at der ellers ingen problemer er i forhold til byggeriet generelt går jeg ud fra at dit spørgsmål går på ferdi iskan – altså den tilladelse som de enkelte boliger skal have.

Prisen varierer meget fra kommune til kommune, men starter som regel fra 1000 euro for de mindste lejligheder. Herefter bliver det dyrere jo større boligen er. De dyreste ferdi iskan koster som regel lige under 3000 euro.

Der gives dog kvitteringer på det hele, så de der ordner disse iskan, burde kunne vise jer kvitteringer på alle indbetalinger.

Det samme gør sig gældende med skødet. Her er den faktiske pris for udstedelsen 3 procent af den tinglyste værdi samt omkring 110 YTL i administration.

Slutteligt vil jeg slå fast at både processerne omkring iskan samt udstedelse af skøde ofte ikke altid følger helt præcist de samme retningslinier fra kommune til kommune og projekt til projekt. Ovenstående information er derfor vejledende.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: