BOLIG, FORENINGER, ADVOKATER, LEJLIGHEDER

Xpert-svar om fordelingstal på lejligheder

Flag UDLANDSXPERTERNE 24-05-16 ~3 minutters læsning · 438 ord

Hej Inger & Kurt,

tak for snakken og mødet her på kontoret i Alanya.

Jeres situation og den generelle situation i jeres kompleks er ganske specifik og yderst kompleks, og at der ikke findes en enkelt og eksakt løsning på problemerne (opførte swimming pools som ikke findes på byggetilladelse, nedstyrtede mure, uregelmæssigheder i fordelingstal etc.)

Til glæde og almen information for læserne jer på Udvandrerne vil jeg her på siden svare på jeres spørgsmål vedrørende en bestyrelses mulighed for at retsforfølge de enkelte ejere.

Som regel vil dette skyldes at en ejer har et økonomisk udenstående med ejerforeningen. Det kunne selvfølgelig også være af mere kriminel karakter, såsom en ejer der yder hærvæk på fællesområderne, men et sådan forhold må anses for at være yderst sjældne.

Typisk vil en bestyrelse sende en ejer til inkasso i fald denne ikke har overholdt sine økonomiske forpligtigelser i forhold til betaling af fællesudgifter. Disse skal som minimum betales i månedlige afdrag.

Her er det værd at bemærke, at en ejerforening ikke kan påtivinge ejerne at forudbetale for eksempel 6 måneder heller ikke selvom dette besluttes med et flertal på generalforsamlingen.

Modsat kan en ejer ikke undlade at betale i fald vedkommende ikke er enig i størrelsen på bidraget, i fald vedkommende ikke bruger sin bolig eller på anden måde ikke mener at der skal betales.

Når den manglende betaling overdrages til inkasso, vil ejerforeningens advokat typisk rette henvendelse til ejeren og forsøge at få denne til at betale. I fald dette ikke sker, vil advokaten åbne en inkassosag ved retten.

Retten vil her efter gennemse dokumentationen og i fald denne findes tilfredsstillende vil inkassossagen starte.

Retten kikker blandt andet på om beslutningen omkring ejerforeningsbidraget er lovligt, altså om det nødvendige flertal har været tilstede på generalforsamlingen som har besluttet beløbet etc. Her er det igen værd at bemærke at nogle ting blot kræver almindeligt flertal, mens andre kræver feks 45 flertal.

Retten sender her efter en skrivelse ud til ejeren. I fald ejeren vælger at svare på denne og stadig modsætter sig betaling vil inkassossagen blive til en decideret retssag og komme for en dommer, der vil dømme i sagen. I fald ejeren ikke besvarer henvendelserne fra retten, vil sagen automatisk blive vundet af ejerforeningen.

Når sagen er vundet kan ejerforenignen tage pant i ejerens bolig, dennes bank konti i Tyrkiet og eventuelle andre værdier i Tyrkiet.

I fald ejeren stadig ikke betaler, kan disse værdier i sidste ende blive tvangssolgt.

Hele processen kan tage mellem 1 og 2 år.

Håber ovenstående giver et overordnet og generelt indblik i sagsforløbet, som selvfølgelig altid vil være individuelt.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: