BOLIG, FORENINGER, ADVOKATER, LEJLIGHEDER, STEMMERET

Ejerforening

Flag UDLANDSXPERTERNE 13-04-09 ~2 minutters læsning · 426 ord

Jeg håber I kan give mig svar og råd.

Jeg har nogle spørgsmål angående afvikling af generalforsamling i vores ejerforening i Tyrkiet.

Vi har købt lejlighed i 2005 i et lejlighedskomplex på 20lejligheder og skøde og alting er i orden.

Jeg og en anden dansker indkaldte til stiftende generalforsamling i 2007, og selvom flere regler ikke blev overholdt blev der valgt en bestyrelse på 3 personer. Det er dog administrator, som også er bygherre der kører alting. Vi betaler 30 Euro om måneden og det kan vel ikke laves billigere.

På generalforsamlingen i 2007 blev der aftalt at vi skulle afholde generalforsamling hvert år d. 1 uge i oktober, da der her ville være flest ejere til stede. Også regnskabet skulle godkendes på denne generalforsamling, men referatet stod der kun det som administrator mente var nok, og det blev skrevet på Tyrkisk, hvilket vi ikke kunne. Vi forsøgte at få det oversat til engelsk, men det har vi aldrig fået.

Først efter sidst generalforsamling i oktober 2008 hvor der blev valgt en (europæisk bestyrelse) 2 englændere 1 dansker og 2 tyrkere.Vi ved ikke hvorfor der blev valgt 5 bestyrelsesmedlemmer. Den ene englænder blev valgt til formand, men efter administrators overtalelse skulle de først virke d. 1.januar 2009. Formanden har dog allerede trukket sig d. 25. januar 2009.

På generalforsamlingen blev oplyst et regnskab hvor der mangler en regnskabsperiode på 4 måneder, og selvom administrator er blevet rykket rigtig mange gange vil han ikke udlevere dette.

Det skal dertil siges at generalforsamlingen blev indkaldt med 8 dages varsel med brev sendt til lejlighederne i tyrkiet, selvom de fleste ikke var til stede i tyrkiet på dette tidspunkt.

Senere havde bestyrelsen med undtagelse af et bestyrelsesmedlem et møde 20 dage efter generalforsamlingen hvor administrator ændrede datoen til at mødet blev afholdt d. 10. oktober. Dette møde skulle jo afleveres til notar, man da man ikke kunne overholde fristen ændrede man datoen. Det sidste bestyrelsesmedlem blev aldrig indkaldt til mødet.

Netop i dag har administrator indkaldt til bestyrelsesmøde og mødet skal også afholdes i dag kl. 16. Det danske bestyrelsesmedlem er i danmark og kan selvsagt ikke nå at være med til mødet. På mødet vil man vælge en ny formand.

Nu spørger jeg dig:

Har jeg ret i at generalforsamlingen ikke er indkaldt med rette varsel, og derfor ulovlig.

Har jeg ret i at det der er blevet valgt og besluttet på generalforsamlingen ikke kan bruges til noget.

Har jeg ret i at man kun kan vælge en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvad kan jeg gøre.

Skribentmail: