BOLIG, FORENINGER, BÅDE

Oversigt over danske bestyrelsesmedlemmer i ejerforeninger i Alanya-området – TILFØJELSE

Flag 28-02-09 ~Et minuts læsning · 210 ord

Jeg havde i går et indlæg med ovenstående overskrift.

Efterfølgende er jeg blevet gjort opmærksom på, at der fem dage forinden var et indlæg af Poul Ravn under overskriften ”Administration – fremskridt”, hvor han gør opmærksom på, at DKAlanya på deres hjemmeside omtaler initiativer omkring ejerforeninger.

Jeg har efterfølgende læst ovenstående indlæg, og DKAlanyas hjemmeside, og kan konstatere at DKAlanya planlægger flere spændende foredrag (bl.a. om pension, arv og testamente) – men i relation til det aktuelle emne også om ejerforeninger og lovgivning.

For at sikre mig, at mit udspil om at prøve at samle en oversigt over danske bestyrelsesmedlemmer i ejerforeninger i Alanya og omegn ikke konflikter med dette andet initiativ har jeg været i kontakt med både Poul Ravn og DKAlanya – og vi er enige om, at begge initiativer på hver sin måde trækker i retning af at øge erfaringsniveauet omkring bestyrelsesarbejdet i Tyrkiet. DKAlanya ved at holde et foredrag om emnet – og jeg ved at prøve at samle en netværksoversigt over kollegaer i samme situation – i begge tilfælde på et objektivt grundlag uden kommercielle interesser.

Så hvis du sidder i bestyrelsen for en ejerforening i Alanya og omegn er du fortsat velkommen til at melde din interesse på jc@consultas.dk

Med venlig hilsen

Jens Christoffersen

Skribentmail: