BOLIG, FORENINGER, BÅDE, LEJLIGHEDER, SKØDER, STEMMERET

Xpert-svar om ejerforening

Flag UDLANDSXPERTERNE 17-03-09 ~Et minuts læsning · 196 ord

Hej Bent!

Tak for dit spørgsmål omkring fuldmagter til generalforsamlinger i tyrkiske ejerforeninger. Lad mig først sige, at reglerne omkring dette er ens for både den stiftende generalforsamling efterfølgende generalforsamlinger.

En person kan repræsentere sig selv samt to andre. Altså maksimalt tre personer. Fuldmagten skal ikke godkendes hos notaren, men derimod være på tyrkisk og med udstederens underskrift samt navnet på den som kan repræsentere vedkommende.

En generalforsamling skal indkaldes med to ugers varsel. Dette gøres ved at der sendes et brev til samtlige boligejere. Dette brev sendes til adressen i Tyrkiet. På en generalforsamling skal mindst 70 procent af de stemmeberettigede være til stede. I fald dette ikke er tilfældet, afholdes yderligere en generalforsamling tidligst en uge efter den første. Denne gennemføres uagtet hvor mange af de stemmeberettigede der møder op.

Begge disse datoer skal oplyses ved indkaldelsen.

Vær også opmærksom på at en enkeltperson eller firma maksimalt kan have 13 af stemmerne ved en generalforsamling. Således kan for eksempel en bygherre, der ikke har fået solgt lejlighederne endnu, eller en investor, der har købt mange enheder, maksimalt have 13 af stemmerne ved generalforsamlingerne.

Håber dette kan hjælpe dig videre.

Med venlig hilsen

Bo Thygesen

Skribentmail: