SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FOLKEPENSION

Folkepension er principielt skattefri - men ikke reelt

Flag 24-01-02 ~2 minutters læsning · 247 ord

Hvis man bor i Danmark, har været dansk statsborger i 50 år og modtager et mindre beløb hver måned i folkepension fra Sverige som «utomlands bosatt person», så trækker det svenske skattevæsen 25 pct. i skat inden udbetalingen, mens det danske skattevæsen ikke må trække noget. Sådan er reglerne ifølge dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Sverige. Men den svenske folkepension indebærer i stedet, at det danske skattevæsen - helt efter samme aftale - kan sætte skatteprocenten op på modtagerens danske indtægter.

Der sker det, at den svenske pension opføres på selvangivelsen og lægges til hendes danske indtægt, og derefter beregnes en samlet skat. Efter beregningen af skatten foretages der nedslag for den svenske indtægt. Men nedslaget i skatten svarer ikke til forhøjelsen af den danske skat , fordi den svenske pension blev lagt oveni. Den svenske pension spiser en vis andel af det danske personfradrag, lige som den sender en del af de danske indtægter op i en højere skattegruppe, f.eks. op til mellemskat eller topskat.

Teknisk set kan det danske skattevæsen hævde, at der ikke er tale om beskatning af den svenske pension, men alene om en hårdere beskatning af den danske indtægt. Men den svenske pension er reelt ikke skattefri, fordi den medfører en mer-beskatning af danske indtægter, fremgår det af et brevkassesvar.

De samme regler bruges i øvrigt også, når danske skattepligtige f.eks. modtager svensk ATP. Den er også skattefri - i princippet, men slutresultatet bliver igen en højere dansk skat, tilføjes det i svaret.

Skribentmail: