SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FOLKEPENSION

Ingen danske skat af svensk folkepension - men måske højere skatteprocent

Flag 21-01-02 ~Et minuts læsning · 90 ord

Beskatningsretten til pensioner fastlægges i en helt anden aftale, nemlig dobbeltbeskatningsaftalen de nordiske lande imellem. Den hedder Bekendtgørelse nr. 92 af 256 1997 (kan ses på biblioteket), og af artikel 18 fremgår, at både private og offentlige pensioner, herunder folkepensioner, beskattes i kildelandet. Altså det land, pengene kommer fra.

Det betyder, at man ikke skal betale dansk skat af en folkepension, man modtager fra Sverige. Men indkomsten fra den svenske folkepension kan alligevel betyde, at noget af den samlede indkomst skubbes op i en højere skatteklasse, fremgår det af brevkassesvaret.

Skribentmail: