GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, FRADRAG

Kan ikke bruge ubrugte personfradrag

Flag 24-01-02 ~Et minuts læsning · 55 ord

Som udlandsdansker er man begrænset skattepligtig til Danmark af særlige indkomster. Men det betyder ikke, at man dermed får ret til alle fradragene og lempelserne i det danske skattesystem.

Blandt andet har man ikke adgang til ægtefællens «uudnyttede» personfradrag, lige som det ikke er muligt at trække eventuelle børnebidrag fra, fremgår det af et brevkassesvar.

Skribentmail: