SKOLE, BØRN, GENERELT

Svensk skole vil undervise i dansk

Flag 30-01-07 ~Et minuts læsning · 120 ord

Den svenske folkeskole Geijerskolen i Malmö forventer at sætte dansk sprog, geografi og historie på skemaet hos de kommende børn i 0. eller 1. klasse efter sommerferien, som vælger at gå i skolens Øresundsklasse. Klassen er den første af sin art i Sverige, og den kører allerede i mindre skala som pilotprojekt på skolen.

Målgruppen for klassen er børnene til danske tilflyttere i Malmö-området, men det er ikke meningen, at der kun skal være danske børn i klasserne. Interesse for regionen og ideen om at skabe øresundsborgeren er tiltrækkeligt, fortæller skolens vicerektor, Susanne Månsson, i artiklen.

At klassen kan få en bredere sammensætning end danskere vidner pilotprojektet allerede om. Her er der ifølge artiklen en lille overvægt af svenske elever.

Skribentmail: