JOB, JURA, REGLER, GRÆNSEPENDLING, SVENSKEFÆLDEN

Svensk bi-job udløser skatteregning

Flag 06-03-06 ~Et minuts læsning · 171 ord

Hvis en person bor i Sverige og arbejder i f.eks. København, risikerer vedkommendes danske arbejdsgiver en skatteregning til Sverige, hvis personen tager blot et lille bijob i Sverige. Forklaringen er, at alle Øresunds-grænsependlere med job i Danmark hører under dansk socialsikring, hvor virksomheden kun betaler et mindre beløb til ATP. Men tager personen et bijob i Sverige, skal virksomheden pludselig betale sociale bidrag til Sverige, og de lyder på 32,46 pct. af medarbejderens løn. Regningen kan altså kan løbe op i næsten 100.000 kroner om året, hvis lønnen f.eks er 300.000 kr.

Ifølge den dansk-svenske skatteaftale hører en medarbejder med svensk bopæl under dansk socialsikring, hvis den pågældende arbejder mere end 50 pct. af tiden i Danmark. Men den regel gælder kun, hvis man har ét job. Kommer der blot et lille svensk bijob oveni, f.eks. lidt aftenskoleundervisning eller en svensk bestyrelsespost, så gælder en gammel EU-forordning om, at hvis man blot arbejder en lille smule i sit bopælsland, så hører man under den sociale sikring der, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: