JOB, SKATTER, AFGIFTER, GRÆNSEPENDLING, SVENSKEFÆLDEN

Betaler skat i arbejdslandet

Flag 01-12-06 ~Et minuts læsning · 197 ord

Danskere og svenskere, der pendler over Øresund, skal ikke betale skat i det land, som de bor i. I stedet aftalte de to landes regeringer lige efter åbningen af Øresundsbron, at grænsependlere betaler skat i det land, som deres arbejdsplads befinder sig i. Dette regnskab er til Danmarks fordel, eftersom flere danskere flytter til Sverige og arbejder i Danmark - end omvendt. Derfor aftalte regeringerne også, at et beløb svarende til de pågældende personers danske kommuneskat sendes til den svenske stat.

Ordningen kan bestemt forbedres, men den sikrer, at en arbejdsgiver skal være i kontakt med to myndigheder og indberette to sæt skatteoplysninger for de pågældende medarbejdere. Samtidig slipper grænsependlerne selv for at betale skat i to lande, og dermed bliver det også lettere for borgerne selv at gennemskue konsekvenserne af at flytte over Øresund. Bagefter er det så op til de to lande at sørge for en retfærdig fordeling af skatteindtægterne.

Hvis dette system giver økonomiske problemer for Malmø kommune, som jo har udgifterne til pasning og skolegang for de danske grænsependleres børn, bør kommunen retteligt diskutere det med den svenske regering og ikke den danske, argumenterer Lars Krobæk, administrerende direktør i HTSI, i et debatindlæg.

Skribentmail: