FORBRUG, SKATTER, AFGIFTER, BILER, GRÆNSEPENDLING

Øresundspendler får sin Audi tilbage fra Skat

Flag 23-01-17 ~2 minutters læsning · 420 ord

Claus Ødegaard får nu den Audi tilbage, som Skat har beslaglagt. Det har Østre Landsret bestemt.

Den danske grænsependler med adresse i Sverige fik inddraget sin bil 18-7-16, fordi Skat forventer, at han er på vej til at flytte tilbage til sin kæreste i Danmark. Derfor forudser Skat, at han vil komme til at opholde sig mere i Danmark end i Sverige. I så fald skal der betales registreringsafgift til Danmark. Samtidig mener Skat, at danskeren i så fald også skal have en bøde for forsøg på at slippe for registreringsafgift. Det er som sikkerhed for betaling af bøden, at Skat har tilbageholdt bilen.

Det springende punkt er, hvorvidt reglen om højst 185 dages ophold i Danmark over en 12 måneders periode er overholdt. Overtrædes den, skal danskeren lige pludselig betale dansk registreringsafgift på bilen, og den ligger som bekendt i en helt anden liga end den svenske. Reglen behøver dog ikke blive overtrådt for at gælde. Ifølge Skatteministeriets revision af Registreringsbekendtgørelsen i 2014 er det også muligt at fastsætte afgift på basis af en forventning om, hvad der vil ske en gang i fremtiden.

Claus Ødegaard mener omvendt ikke, at Skat skal have lov at snuppe hans bil blot på basis af en gang tankelæsning om, hvor meget han kunne tænkes at bo i Danmark en gang i fremtiden. Derfor indbragte han sagen for retten.

Byretten i Roskilde kom 1-11-16 frem til, at Skat havde tilstrækkeligt grundlag for en formodning om, at Claus Ødegaard var på vej til Danmark. Derfor afgjorde byretten sagen til Skats fordel, hvorefter Skat kunne beholde bilen.

I Østre Landsret fremhævede anklageren, at Danmark er centrum for Claus Ødegaards livsinteresser, som det hedder. Han arbejder i landet. Han har familie og kæreste i landet, og han dyrker karate i Danmark. Omvendt slog Claus Ødegaard på, at han aldrig har overtrådt 185 dages reglen. Eneste ændring er, at han i begyndelsen af 2016 havde flere overnatninger i Danmark end tidligere på grund af sin nye kæreste. Siden har han dog haft færre overnatninger i Danmark - og langt færre end de 185.

Østre Landsret valgte at følge Claus Ødegaard så langt, at den ophævede beslaglæggelsen af hans bil, som han nu får tilbage.

Skattesagen kører dog fortsat, og her risikerer danskeren en bøde på mellem DKK 1,5 og 1,8 mio., hvis Skat fastholder sin forventning om hans fremtidige adfærd.

Claus Ødegaards egen forventning er dog, at han og kæresten ikke vil flytte sammen. Det har de i hvert fald ingen planer om, fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://ekstrabladet.dk/biler/dommere-afviser-skats-tankelaesning-claus-faar-sin-audi-tilbage/6495626