FORBRUG, SKATTER, AFGIFTER, BEGRÆNSET, SKATTEPLIGT, BILER, GRÆNSEPENDLING

Slip for afgift på firmabil ved kørsel i udlandet

Flag 28-10-06 ~2 minutters læsning · 233 ord

Danskere, som har firmabil og arbejder for et firma i udlandet, kan slippe for registreringsafgift af deres firmabil. Betingelsen er dog, at hovedparten af kørslen i bilen skal finde sted i udlandet. Men flere lever nu op til dette krav, fordi nye regler indebærer, at kørslen mellem hjem og arbejde tæller med i kilometerregnskabet, fortæller skatterådgiver Johnny Normind fra skattefirmaet Xbig5.

Det er virksomheden, som i første omgang får glæde af, at den slipper for at betale registreringsafgift af firmabilen. Men fordelen kan i den sidste ende «dryppe» på medarbejderne.

Den nye regel betyder ifølge skatterådgiveren, at danskere, der arbejder på den svenske side af Øresund, næsten altid vil kunne slippe for registreringsafgift på deres firmabil.

Fritagelsen for afgift gælder også med tilbagevirkende kraft på firmabiler, som er købt, inden den nye regel trådte i kraft. 25-8-06 har Skat slået fast i et cirkulære, at firmaer kan få refunderet registreringsafgiften af biler, som allerede er købt. Hvis bilen er solgt igen, kan firmaet endda stadig få en del af registreringsafgiften tilbage.

Danskere, som pendler til Sverige, har store fordele ved at få en firmabil af deres svenske arbejdsgiver. De betaler typisk 25 pct. af løn og personalegoder til Sverige, fordi de er begrænset skattepligtige i Sverige. I alt bliver skatten af en firmabil hos en en svensk arbejdsgiver kun en fjerdedel i forhold til hos en dansk arbejdsgiver, fortæller Johnny Normind i artiklen.

Skribentmail: