BOLIG, ØKONOMI

Boligpriser halter bagefter de danske

Flag 05-06-07 ~Et minuts læsning · 142 ord

Boligpriserne i Sydsverige - og i resten af Sverige for den sags skyld - er slet ikke steget de seneste 14-15 år, sådan som det har været tilfældet med de danske huspriser.

Det giver sig blandt andet udslag i, at man kan købe et gennemsnitshus i Skåne for 1,45 mio. DKK, mens et gennemsnitshus i København og på Frederiksberg koster 3,8 mio. DKK, fortæller Ulrikke Ekelund, der er cheføkonom i BRF Kredit.

Totalt set er alene friværdierne i de danske boliger nu oppe på 1.800 mia. DKK. Til sammenligning har alle ejendomme i Skåne, Halland og Blekinge p.t. en værdi på 520 mia. DKK (altså både friværdi og gæld).

Det betyder ifølge artiklen, at danskerne ved blot at bruge 13 af friværdien af deres huse kan købe alle ejendomme tilbage i Skåne, Halland og Blekinge, som Danmark tabte til Sverige i 1658.

Skribentmail: