BOLIG, STATISTIK, FLYTNING, GRÆNSEPENDLING

Færre flytter over Øresund

Flag 27-09-15 ~Et minuts læsning · 193 ord

Hvert eneste år siden 2007 har færre og færre valgt at flytte fra Københavns-området til Skåne, og siden 2010 er det også gået tilbage med flytningen den modsatte vej.

Da tallet toppede i 2007, flyttede knap 4500 fra Storkøbenhavn til Skåne. I 2014 var dette tal faldet til 13. I 2010, da flytningen den modsatte vej var på sit højeste, valgte 3000 at flytte teltpælene fra øst- til vestsiden af Øresund. I 2014 drejede det sig kun om knap 2500.

Samtidig er antallet af pendlere over Øresund faldet fra ca. 20.000 i 2008 til godt 15.000 i 2012.

Kort sagt: Det går skidt med integrationen hen over Øresund, mener Per Thye Rasmussen, der er chef for erhvervsudvikling i Dansk Erhverv. Han sammenligner integrationen med en sløv teenager, som man godt kunne have lyst til at give et spark. Den kører kun på godt og vel halv kraft. Og nu viser de seneste tal, at integrationen går tilbage, siger han.

Den udlægning er Stig Jørgensen, tidligere direktør for medico- og biotekklyngen Medicon Valley Alliance, enig i. Vi er langt fra at være en stor region a la Hamborg, som han udtrykker det i artiklen.

Skribentmail: