BOLIG, STATISTIK, BOLIGKØB, BOLIGSALG, GRÆNSEPENDLING, HELÅRSBOLIGER

Danskere forlader boligfesten i Sverige

Flag ARTIKEL 31-01-10 ~4 minutters læsning · 663 ord

Danskernes boligfest på den anden side af Øresund er ved at klinge af. Danmarks Statistik har endnu kun halvårstal for 2009, men hvis de fremskrives til at dække hele året, vil udvandringen til Malmø og omegn i 2009 komme til at ligne vendepunktet i 2008. Det skønner analysechef Britt Andresen fra Øresundsbron, som samtidig forudser, at trafikken den omvendte vej kommer til at sætte rekord, så nettoudvandringen fra Østdanmark til Malmø kun bliver på 200 personer, når tallene gøres op for 2009.

Dansker-trafikken over Øresundsbroen for at få billige boliger, billige biler og generelt lavere leveomkostninger er toppet, og for første gang siden Danmarks Statistik begyndte at føre mandtal over flytninger mellem Sverige og Danmark i 1998, kunne der efter ti år ses et fald i antallet af udvandrere fra Østdanmark til Skåne. 3.354 personer flyttede til Skåne i 2008 - et fald fra rekorden på 4.360 året før. Men selv om antallet var faldende, tog stadig markant flere til Sverige end tilbage. »Kun« 2.500 indvandrede i 2008 fra Skåne til Østdanmark, og lidt over halvdelen af dem var personer født i Danmark, som dermed vendte »hjem«.

Britt Andresen bygger sin prognose om de mange hjemvendte danskere i 2009 på udviklingen i de danske boligpriser. For hvor forskellen på en kvadratmeter i et enfamiliehus i henholdsvis København (København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby) og Malmø i forsommeren 2006 satte rekord med 35 procent i Malmøs favør, er prisforskellen i dag nede på 14 procent og dermed mere end halveret.

»Det var også tilbage i 2006, at man i Danmark talte meget om, at hverken sygeplejersken, læreren eller politibetjenten havde råd til at komme ind på boligmarkedet. Samme år satte nettotilflytningen af danskere til Malmø rekord, men det er altså stadig billigere at bo i Malmø end i København,« siger Britt Andresen.

Det samme fremhæver cheføkonom Jes Asmussen fra den svenske Handelsbanken med 53 filialer i Danmark.

»Vi forventer, at der også fremover vil være en prisforskel. Dog ikke på et niveau som da tingene gik stærkest. Der har været et lille dyk i boligpriserne i Malmø, men priserne er ved at stabilisere sig igen,« siger Jes Asmussen.

Den svenske rente er i øjeblikket endnu lavere end den lave danske rente, og også den billige svenske krone giver danskere med job i Danmark og bolig i Sverige en ekstra belønning.

»Men jeg håber, at folk er så fornuftige, at de ikke baserer deres boligkøb på hverken den nuværende lave rente eller valutakurs. Situationen kan jo se helt anderledes ud om to år,« siger Jes Asmussen.

Britt Andresen bor selv i forstaden Bunkeflostrand tæt på Øresundsbroen, som sammen med Annestad syd for Malmø og Malmø City tæt på stationen er områder med mange danskere.

Hun har ingen undersøgelser af, hvorfor eller hvem der flytter tilbage til Danmark, men hun kan se på statistikken, at aldersgruppen mellem nul og fem år er pænt repræsenteret.

»Så jeg vurderer, at der er en del børnefamilier, som tænker, at nu har de haft deres første bolig på den svenske side, og så vælger de at flytte tilbage, før børnene skal i skole.«

Efterhånden som de svenske boligpriser ikke er helt så tillokkende som for et par år siden, forudser Britt Andresen, at flyttestrømmen til og fra Malmø kommer til at ligne den, der går fra København og ud på det øvrige Sjælland.

»Vi vil se, at Malmø mere og mere vil blive integreret i det danske boligmarked, selv om både rente og boligpriser er afhængig af den økonomiske politik, man fører i Sverige,« siger hun.

Ifølge en undersøgelse foretaget af oresundsbron.com blandt danskere bosiddende i Skåne er det først og fremmest de lavere boligomkostninger, der har trukket dem over den snart ti år gamle bro. Derefter følger faktorer som lavere priser på biler og dagligvarer. En del har dog også peget på andre fordele end de rent økonomiske og peger på bedre muligheder for at bruge naturen, bedre offentlig service samt et bedre miljø for børnene at vokse op i.

Mere info: http://www.fri.dk/bolig/danskere-forlader-boligfesten-i-sverige