GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BUREAUKRATI, EFTERLØN, EJENDOMME, EJENDOMSSKATTER

Om at flytte til Spanien permanent som dansk pensionist/efterlønner

Flag 24-02-13 ~Et minuts læsning · 123 ord

Det kræver stor likviditet, idet man i første omgang skal betale skat i BEGGE lande. Efterfølgende får man som pensionist/efterlønner

(beskattes af DK med DK skatte procent)fra Danmark tilbagebetalt den skat man har betalt til Spanien af sin pension /efterløn. Den skatte fordel der var ved det før, eksisterer ikke mere. Det er lettere for dem der ikke er har residens, så skal de kun hvis de ejer en ejendom betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat og skat af evnt. lejeindtægter. Ejendomsværdi skatten får de refunderet fra Danmark, så der kun betales skat af det samme en gang.Man har en sagkyndig person i Spanien til at ordne skat med myndighederne. Fejl kan være meget fatale - med kæmpe bøder - det er netop vedtaget !!

Skribentmail: