GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER

Indkomstskatten kan højst blive 20 pct.

Flag 12-12-13 ~Et minuts læsning · 162 ord

Hvis du flytter til Singapore, kommer du aldrig til at aflevere mere end 175 af din indkomst til staten. 20 pct. er nemlig den højeste skatteprocent, som findes på ø-staten. Den lave skatteprocent er vel at mærke ikke gået ud over velfærden i landet. Her findes ingen fattigdom, lige som både hospitalerne og de statslige institutioner fungerer godt.

Har du også et firma med, kan det være nyttigt at vide, at selskabsskatten ligger endnu lavere. Nemlig på 17 pct.

De overskuelige skatteprocenter fremgår af en gennemgang af den eksplosive økonomiske vækst, som Singapore har oplevet det seneste halve århundrede. I 1960 lå ø-staten på niveau rent økonomisk med lande som Bolivia og Indien. Men siden millionbyen blev uafhængig i 1965, er levestandarden steget med i gennemsnit 5,4 pct. om året.

Resultatet er, at singaporeanerne på 50 år er gået fra et liv på u-landsniveau til i dag at have en købekraft, som ligger 60 pct. højere end danskernes, fremgår det af synspunktet.

Skribentmail: