JOB, ØKONOMI, GRÆNSEPENDLING

Sygeplejerske får lønforhøjelse med 6 arbejdsdage om måneden

Flag 10-10-21 ~2 minutters læsning · 270 ord

6 månedlige arbejdsdage med i alt 60 arbejdstimer er kun en brøkdel af en almindelig dansk arbejdsmåned med 160 timer på cirka 21 dage. Alligevel bliver lønnen højere. I hvert fald for sygeplejerske Sandra Ileby Rokkedrejer, der har valgt at skifte jobbet på Viborg Sygehus ud med et vikariat i Norge.

Hun er oprindelig fra Norge - men har boet i Danmark siden 2005. Hun har været sygeplejerske i Danmark i 4 år, og her tjener hun - inklusiv nattevagter og pension - i omegnen af DKK 28.000 før skat. Denne tilværelse bytter hun nu ud med et vikariat i det norske sundhedsvæsen. Her kommer månedslønnen til at lyde på DKK 35.000 - vel at mærke for 6 dage om måneden á 10 timer.

Samtidig med lønforhøjelsen og mere end halveringen af arbejdstiden får viborgenseren lov til at holde en større del af indtjeningen efter skat. Hun skal nemlig kun betale 25 pct. i norsk skat plus 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag til Danmark.

Sandra Ileby Rokkedrejer kunne også have valgt at arbejde fuld tid i Norge. Det ville have givet en endnu større lønforhøjelse. I stedet har hun valgt at bruge den ekstra fritid til at videreuddanne sig. Det lader sig fint kombinere med nattevagter på forskellige intensive afdelinger i blandt andet Trondheim og Oslo, hvortil hun rejser om tirsdagen og kommer hjem igen mandagen efter.

Den danske flugt af sygeplejersker til Norge er velkendt i sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd (DSR). Men den har ændret karakter. Lige nu skyldes den først og fremmest covid-19 og sygeplejerskestrejken, fortæller Hanne Holst Long, der er næstformand for Kreds Midtjylland af DSR, ifølge artiklen.

Skribentmail:

Mere info: https://jyllands-posten.dk/jplokal/jpviborg/ECE13343411/sygeplejerske-dropper-danmark-jeg-kan-noejes-med-at-arbejde-i-norge-seks-dage-om-maaneden-og-stadig-faa-en-hoejere-loen/?loggedIn=true