PENSION, OPSPARING, JURA, REGLER, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FRADRAG

Opsagt aftale kostede fradrag til udenlandsk pensionsopsparing

Flag 17-01-02 ~Et minuts læsning · 173 ord

Da Ole Vigsø, der bor på Madeira, tegnede sin pensionsordning i det portugisiske selskab Tranquilidade, troede han, at han skulle følge samme regler, som gælder i de fleste EU-lande. Nemlig at man betaler skat i det land, hvor man bor. I beregningen indgik, at pensionsindbetalingen var fradragsberettiget i Portugal. Men dette fradrag forsvandt, da Danmark opsagde dobbeltbeskatningsaftalen med Portugal.

Derfor har Ole Vigsø rejst adskillige sager mod de danske myndigheder. Men Østre Landsret afviste klagen med den begrundelse, at tidsfristen ifølge kildeskatteloven var overskredet. Dommerne tog aldrig stilling til, om den danske lovgivning er grundlæggende i strid med EU-retten, som giver alle borgere de samme rettigheder. Og EU-Kommissionen har flere gange efter klager fra Ole Vigsø skrevet til de danske myndigheder og forklaret, hvordan den europæiske domstol i Luxembourg fortolker reglerne. Men uden held.

Ole Vigsø føler sig urimeligt behandlet af den danske stat. Han mener, at sagen er tragikomisk, og at den angår alle. Danske pensionister i en række EU-lande nægtes fradrag, selv om de stadig betaler skat til Danmark, mener udlandsdanskeren.

Skribentmail: