GENERELLE, FORHOLD, STATISTIK, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Har mistet 800.000 indbyggere siden 1991

Flag 14-05-16 ~Et minuts læsning · 196 ord

Fra 1991 til i dag er folketallet i Litauen gået tilbage fra 3,7 mio. til 2,9 mio. Landet har altså mistet mere end hver femte indbygger siden murens fald. Dermed er Litauen det næsten lige så hårdt ramt af udvandring som Letland, der har oplevet den største affolkning blandt de tre baltiske lande.

Årsagen til tilbagegangen er den samme i alle tre baltiske lande. Borgere udvandrer i stor stil til især England, Irland og Tyskland - og i mindre omfang til de nordiske lande. Det er typisk folk mellem 20 og 40 år, der forlader landene.

Velstanden blandt litauerne er ellers kommet på niveau med lande som Portugal og Grækenland. Men Litauen halter stadig efter de skandinaviske lande - især hvad lønninger og social sikkerhed angår. Derfor udvandringen, fortæller Morten Hansen, der er leder af det økonomiske fakultet ved Stockholm School of Economics i Letlands hovedstad, Riga.

Folk udvandrer især fra de litauiske landsbyer og landområder. Så det er især der, der skal skabes arbejdspladser og laves andre tiltag for at stoppe udviklingen. Lykkes dette ikke, vil udvandringen sammen med det lave fødselstal ende med at sætte pensionssystemet i Litauen under pres, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: