GENERELLE, FORHOLD, STATISTIK, JOBMULIGHEDER

Hver fjerde indbygger er udvandret

Flag 11-04-16 ~Et minuts læsning · 192 ord

Der er gået en fjerdedel af et århundrede, siden Letland blev et selvstændigt land. Og i samme periode har landet mistet en fjerdedel af sin befolkning.

I 1991 havde den mellemste af de tre baltiske stater 2,7 mio. indbyggere, men det tal er nu faldet med 700.000 til 2,0 mio. Dermed er landet hårdest ramt af faldende folketal i Baltikum.

Årsagen til tilbagegangen er den samme i alle tre baltiske lande. Borgere udvandrer i stor stil til især England, Irland og Tyskland - og i mindre omfang til de nordiske lande. Det er typisk folk mellem 20 og 40 år, der forlader landene.

Balterne flygter fra arbejdsløshed og dårlig social sikring. Vestpå kan de få både et job og en langt højere løn end i deres hjemland, fortæller Morten Hansen, der er leder af det økonomiske fakultet ved Stockholm School of Economics i Letlands hovedstad, Riga.

Og så har danskeren ikke en gang den store tro på, at politikerne kan vende billedet. I hvert fald ikke lige med det første. Men en langsigtet økonomisk udvikling, a la den Irland har gennemført, kan måske stope udvandringen på længere sigt, siger danskeren ifølge artiklen.

Skribentmail: