SOCIAL, SUNDHED, STATISTIK

Dobbelt så mange plejehjem på 5 år

Flag 16-11-15 ~Et minuts læsning · 121 ord

Alene siden 2010 er der oprettet 20.000 plejehjem i Japan. Det er en fordobling på blot 5 år.

Japan oplevede ellers i forrige århundrede en af de kraftigste befolkningsvækster i verden. Den steg fra 60 til 128 mio. Men siden 2007 er det gået den modsatte vej, og i 2014 faldt folketallet f.eks. med 268.000. Årsagen er ikke mange dødsfald - men få fødsler. Så med det store årgange fra det 20. århundrede bliver Japan hastigt grå i toppen.

Væksten i antallet af plejehjem sker på trods af, at Japans mænd helst holder sig på afstand. De foretrækker at bo i hjemmet. Det giver sig udslag i, at 70 pct. af beboerne på japanske plejehjem er kvinder, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: