INVESTERING, JURA, REGLER, ADVOKATER, AKTIER, FRADRAG

Xpert-svar om fraflytter aktieavance

Flag UDLANDSXPERTERNE 18-07-09 ~Et minuts læsning · 190 ord

Ved fraflytningen i 2006 fik du henstand med betaling af den beregnede aktieavance skat på fraflytningstidspunktet. Du skal så senest den 1. juli 2009 til SKAT indsende en beholdningsoversigt over de aktier, som du ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejede den 30. maj 2008. Avance og til dels tab, som du måtte realisere på aktierne på beholdningsoversigten skal så indgå i henstandsbeløbet, således at avancerne betales til SKAT og tab fradrages efter de regler, der gælder derfor. I disse beløb skal evt. skat, der betales i Italien af avance fratrækkes. Når saldoen på henstandskontoen går i nul, svarer det til, at den avance, der blev givet henstand med betaling af er betalt, og så er dette mellemværende med SKAT afsluttet.

For så vidt angår dine aktier i Forstædernes Bank, som er købt efter din fraflytning fra Danmark, indgår avance/tab ikke i ovennævnte beholdningsoversigt eller i opgørelsen af henstandssaldoen, ligesom du ikke skal betale skat til Danmark af evt. aktieavance eller kan fratrække tabet i Danmark. I stedet vil du blive beskattet af avance/tab i Italien efter de italienske skatteregler.

Med venlig hilsen

Martin Bekker Henrichsen

Advokat (H), LL.M. & HD(f)

Skribentmail: