GENERELLE, FORHOLD, STATISTIK

Ingen nyfødte de seneste tre år

Flag 27-11-11 ~Et minuts læsning · 181 ord

Kommunen Staiti er et sigende eksempel på, hvordan udviklingen både økonomisk og befolkningsmæssigt er ved at gå helt i stå i Syditalien.

Kommunen, der ligger i Calabrien, toppede med 1680 indbyggere i 1911, og siden er det kun gået én vej: tilbage. Således er indbyggertallet faldet med 26,3 pct. alene de seneste 10 år. Og nu har det ramt bunden med blot 290 sjæle. Det er under en femtedel af folketallet i kommunens velmagtsdage.

Befolkningens økonomi i den lille landkommune skraber også bunden. De tilbageværende indbyggere tjener blot DKK 51.540 om året i gennemsnit.

Fødselstallet fortæller historien om befolkningsudviklingen på sin helt egen, klare måde: Der er slet ikke født nogen børn i kommunen siden 2008. Årene forinden var fødselstallet også meget lavt, og det betyder, at blot 8,2 pct. af kommunens borgere er under 15 år i dag.

Helt anderledes ser det ud i den anden ende af aldersskalaen, hvor 39,2 pct. af borgerne har passeret de 65 år. Det giver en gennemsnitsalder, som ligger foruroligende tæt på pensionsalderen, nemlig 53,1 år, fremgår det af reportagen fra den døende land-kommune.

Skribentmail: