PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING

Kæmpeindskud på pensioner boomer

Flag ARTIKEL 20-02-06 ~3 minutters læsning · 570 ord

Meget store indbetalinger på over 100.000 kroner om året på ratepensioner er i hastig vækst.

Det er i udpræget grad velhavende og veluddannede mænd i midten af 50erne, der bor i Nordsjælland eller på Frederiksberg, og som både har store indkomster og formue, der sparer mere end 100.000 kroner op på skattebegunstigede pensioner årligt.

Det viser en ny analyse af »store pensionsindbetalinger«, som Arbejderbevægelses Erhvervsråd (AE) har udarbejdet.

Økonom Jonas Schytz Juul fra AE-rådet siger, at muligheden for at trække indskud på pensioner fra i topskatten gør disse ordninger særdeldes lukrative for folk med gode indtægter. Derfor benyttes indskud på pensioner i stigende omfang til en form for skattetænkning, som ikke oprindeligt var planen.

»Derfor kunne det være i en idé, at sætte et loft over, hvor meget der højst må indbetales på en ratepension eller livrente som året. En øvre grænse på eksempelvis 100.000 kroner kunne give en ekstra årlig skatteindtægt til de offentlige kasser på flere milliarder kroner,« siger Jonas Schytz Juul.

Ned til varmen

En stigende gruppe tager tilmed de store pensioner - som er trukket fra i den danske skat - med til Spanien og Frankrig, og dermed slipper de helt for beskatning i Danmark.

Antallet af danskere over 67 år, som er bosat alene i Frankrig eller Spanien, og som modtager folkepension fra Danmark, er vokset voldsomt de senere år og er nu oppe på 2.777 - mere end dobbelt så meget som for 10 år siden.

Alene inden for de sidste år er antallet af danske statsborgere, der fraflytter Danmark, vokset med 50 procent. Den store interesse for at bosætte sig i et mere mildt skatteklima har da også gjort bankernes løbende informationsmøder om skatteforhold i udlandet til et større trækplaster end selv fodboldkampe og andre mere folkelige begivenheder.

Samlet er der næsten 10.000 danskere over 67 år nu bosat i lande uden for Norden, viser tallene fra AE-rådet, og det tal er måske kun en start.

Siden 1999 er antallet af personer, der indbetaler store summer på pensioner i hvert fald steget med over 65 procent, mens der i samme periode kun er kommet 3,5 procent flere, som indskyder mindre end 100.000 kroner om året.

24 pct. af lønnen

Det er tilmed også sådan, at de mest flittige pensionsopsparere afsætter en stigende del af deres høje lønninger til indbetalinger på pensioner. I snit indbetaler rigeste danskere nu hele 24,3 procent af deres løn på pensioner, hvor det normale hos andre grupper ellers er bare 7,0 procent.

Der er også hastig vækst i gruppen, som indbetaler halvdelen eller endnu mere af deres løn på en pension, og som dermed slipper helt for at betale både top- og mellemskat.

»Det er en god indikator for, at pensionsindskud i stigende omfang benyttes som skattetænkning,« siger Jonas Schytz Juul.

Hastig vækst er der også i den nye dille blandt rige danskere, som går ud på at belåne friværdier i ejerboliger og skyde pengene ind på pensioner. Ved den model kan der over en årrække tjenes en kvart million kroner skattefrit, hvis man låner én million kroner og banker pengene ind på en ratepension, viser udregningerne fra den socialdemokratiske tænketank, AE-rådet.

Der er i dag ingen øvre grænse for, hvor meget man kan indbetale på en ratepension, og at man dermed har et ubegrænset skattesubsidie på dette område, kalder Jonas Schytz Juul for »direkte usundt.« Staten støtter på den måde almindelig opsparing, og ikke kun opsparing til alderdommen.