SOCIAL, SUNDHED, FORSIKRING

Det gule sygesikringsbevis bliver ubrugeligt i udlandet

Flag 30-11-13 ~Et minuts læsning · 146 ord

Fra en gang i næste år vil det gule sygesikringskort ikke længere give ret til gratis sygebehandling i udlandet. Ændringen er en følge af det nye forlig om finansloven for 2014 mellem regeringen, Venstre og de konservative.

Sundhedskortet bliver dog ikke ubrugeligt i udlandet fra 1-1-14. Beslutningen kommer formentlig først til at gælde i løbet af sommeren 2014, vurderer Steffen Egesborg Hansen, der er direktør i Patientombuddet.

Når ændrigen er trådt i kraft, skal du i stedet medbringe det blå sygesikringskort på rejser inden for EU. Men det blå kort dækker ikke alle udgifter til lægebehandlingen, sådan som det gule kort gør. Det blå kort sikrer dig kun de samme vilkår, som gælder for borgerne i det land, hvor du får brug for lægehjælp. Betaler borgerne f.eks. selv for lægehjælpen i det pågældende land, så skal du også selv betale for den, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: