PENSION, OPSPARING, SKATTER, AFGIFTER, KAPITALPENSION, PENSION, MED, LØBENDE, UDBETALING, PENSIONSAFKASTBESKATNING, PRIVATTEGNEDE, PENSIONER

Dom står til at åbne for skattefradrag for pensioner i udlandet

Flag 29-09-06 ~Et minuts læsning · 146 ord

Den danske regel om, at kun indbetalinger til pensionsordninger i danske pengeinstitutter er fradragsberettigede, er sandsynligvis i strid med op til flere artikler i EU-traktaten om fri bevægelighed for kapital og tjenester. Derfor bliver reglen sandsynligvis underkendt ved EF-domstolen.

Den spådom kommer fra EU-generaladvokat Christine Stix-Hackl, som selv har forfattet forslaget til EU-domstolens afgørelse. Og disse forslag bliver næsten altid fulgt af domstolen, der ventes at træffe afgørelse i sagen i løbet af få uger.

Går det som forudsagt, vil en dansker med henvisning til dommen kunne spare op til pensionen i et udenlandsk selskab - og bevare skattefradraget i Danmark. Samtidig mister det danske skattevæsen de 15 pct. i PAL-skat, som den opkræver af pensionsordninger i Danmark. Og hvis danskeren senere vælger at flytte til udlandet og modtage udbetalingerne fra pensionen, får den danske skattefar heller ingen penge i den ende, fremgår det af artiklen.

Skribentmail:

Mere info: http://www.berlingske.dk/grid/business/artikel:aid=798498