OFFENTLIG, ADMINISTRATION, JURA, REGLER, EFTERLØN, EJENDOMME, EJENDOMSMÆGLERE, FERIEBOLIGER, FØRTIDSPENSION, OVERNATNING, RÅDGIVNING

Ophold i sommerhus 3 eller 6 mdr

Flag 25-02-10 ~2 minutters læsning · 376 ord

Hej Ib.

Nu fremgår det ikke af dit spørgsmål om du og din kone er på efterløn eller pensionister.

MEN…..

Fra 1. april og indtil 1. oktober kan du og din kone frit tage fast bopæl i jeres sommerhus, lige som I kan flytte jeres folkeregisteradresse til sommerhuset. Men i resten af året skal I have en anden bolig - og dermed en anden folkeregisteradresse, for i perioden fra 1. oktober til 31. marts må:

»…en bolig i et sommerhusområde ikke anvendes til overnatning bortset fra kortvarige ferieophold…» (lov om planlægning § 40).

Når I har ejet sommerhuset i otte år, kan I frit benytte det hele året og have folkeregisteradresse på stedet. Det fremgår af § 41 i lov om planlægning.

Miljøministeriet har i øvrigt udarbejdet en glimrende brochure - «Otium i sommerhuset - pensionisters mulighed for at bo hele året i deres sommerhuse». Brochuren kan sædvanligvis hentes gratis på de fleste biblioteker.

§ 41 i lov om planlægning lyder ordret således:

§ 41. En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år. Retten til helårsbeboelse bortfalder dog, hvis der nedlægges forbud mod, at boligen anvendes til helårsbeboelse efter reglerne om boligtilsyn i kapitel 9 i lov om byfornyelse. Bestemmelserne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder ikke anvendelse på boliger, der benyttes til helårsbeboelse efter 1. pkt.

Stk. 2. Ved pensionist forstås en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension.

Stk. 3. En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.

Stk. 4. Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Stk. 5. Retten efter stk. 3 og 4 bortfalder ved fraflytning.

Håber hermed at I fik svar på Jeres spørgsmål.

Med venlig hilsen

Michael Bak

Statsutoriserede Ejendomsmægler & Valuar.

Bak Bolig

Skribentmail: