GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET

Danskere med penge i udlandet kan slippe for straf

Flag 19-04-12 ~Et minuts læsning · 168 ord

Det kan give en bøde på op til 60 pct. af den skyldige skat og endda en frihedsstraf, hvis du er dansker og har flyttet penge til udlandet uden at oplyse det til Skat. Men fra 1-7-2012 og et år frem kan du få amnesti hos det danske skattevæsen, hvis du altså tilhører den pågældende gruppe.

Du slipper dog ikke - i givet fald - for bøde og straf, hvis du i modstrid med sandheden har oplyst over for Skat, at du er udlandsdansker, hvor du i virkeligheden var skattepligtig i Danmark. Og amnestiet gælder heller ikke, hvis du har lavet skattesvig i Danmark.

For at slippe for bøde og fængselsstraf i den periode, som amnestiet gælder, skal du:

  • angive dig selv

  • aflægge fuldstændig tilståelse

  • hjælpe Skat med at lave en korrekt skatteopgørelse

  • betale din skyldige skat inkl. renter inden for den frist, Skat opstiller.

Når den skyldige skat er beregnet, er du sikker på at få mindst 14 dage til at betale pengene, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: