UDDANNELSE, FORSKNING, ØKONOMI, STUDIEOPHOLD, SU

Får tilskud til studieafgift på universitet i udlandet

Flag 03-11-06 ~2 minutters læsning · 248 ord

Fra 2008 kan danske studerende så at sige tage taxametertilskuddet til deres danske universitet med sig og bruge det til at betale studieafgiften på det udenlandske universitet med.

I forvejen har danskere lov til at tage deres SU med sig, hvis de flytter en del af studiet til udlandet. Men den nye ordning er endnu en økonomisk håndsrækning til studerende med udlængsel.

Den nye ordning for studier i udlandet er en del af et forlig om fordelingen af den såkaldte globaliseringspulje, som regeringen, DF, S og R er blevet enige om. I 2008 er der afsat 12 mio. og i 2009 15 mio. kr. til udlandsstipendierne, som støtten kaldes.

Taxametertilskuddet er det tilskud, som den danske stat ville have givet til det danske universitet, hvis den studerende havde valgt at blive i Danmark. Det nye udlandsstipendie kan vare op til to år, og det må ikke overstige det taxametertilskud, som en tilsvarende uddannelsesinstitution i Danmark får. Desuden skal der laves en liste over de udenlandske universiteter, som udlandsstipendiet kan bevilges til.

Mads Svaneklink, uddannelsespolitik ordfører i Danske Studerendes Fællesråd, gør dog opmærksom på, at 12 mio. kr. om året kun rækker til at sende 200 danske studerende afsted på et middelmådigt amerikansk universitet, fremgår det af artiklen.

Desuden skal den studerende på forhånd have tilsagn fra sin danske uddannelsesinstitution om fuld merit for den udenlandske del af uddannelsen, for at stipendiet kan bevilges, står der i artiklen «Studerende får penge med til udlandet» fra Morgenavisen Jyllands-Posten d. 2-11-2006.

Skribentmail: