SOCIAL, SUNDHED, ØKONOMI, STATSBORGERSKAB

Tidligere udlandsdanskere kan komme på integrationsydelse

Flag 01-11-15 ~2 minutters læsning · 229 ord

Den danske regering forhandler netop nu med de borgerlige partier om en såkaldt udvidet integrationsydelse, som også vil ramme danskere, der er vendt tilbage til Danmark efter en periode i udlandet. Lige nu retter forslaget sig mod alle, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 8 år.

Udvidelsen har til formål at bremse tilstrømningen af udlændinge til Danmark, og den ventes at berøre 21.000 mennesker. Heraf vil 2600 være danske statsborgere, fremgår det af et notat fra Integrationsministeriet. De vil, når udvidelsen ifølge planen træder i kraft 1-7-2016, få nedsat deres kontanthjælp til SU-niveau, som p.t. udgør DKK 5945 om måneden for en enlig uden børn.

Stramningen vil ramme udlandsdanskere, og det er uhensigtsmæssigt, mener generalsekretær Anne Marie Dalgaard i foreningen Danes Worldwide. Det rammer f.eks. en dansker, der har været på ophold i udlandet for 3-4 år siden. Det er tilbagevirkende kraft. Det er ikke rimeligt over for mennesker, der bare har fulgt politikernes opfordringer om at være en del af det globale arbejdsmarked, lyder kritikken.

Dansk Folkepartis ordfører, Martin Henriksen, har det skidt med, at ændringen også rammer danskere. Men det er ulovligt at give danske statsborgere en fortrinsret, så derfor har hans parti været nødt til at acceptere den uheldige bivirkning for at få sat en prop i den generelle tilstrømning af udlændinge til Danmark, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: