SOCIAL, SUNDHED, SKATTER, AFGIFTER, BÅDE, FRADRAG, BUREAUKRATI

Social sikring ved bopæl i udlandet

Flag 22-09-08 ~2 minutters læsning · 248 ord

Nyhedsbrev

om international social sikring

Nr. 2, september 2008

  1. Fradrag i skattepligtig indkomst for sociale sikringsbidrag i udlandet

I maj måned 2008 vedtog Folketinget en lov, hvorefter en lønmodtager kan få et fradrag i sin danske indkomstskat, hvis pågældende forpligter sig til selv at indbetale sociale sikringsbidrag i udlandet.

Situationen vil typisk opstå, når en dansk arbejdsgiver ansætter en person, som bor eller flytter til fx Sverige, men fortsætter med at arbejde i Danmark. Hvis personen tager et bijob i Sverige, vil han/hun blive omfattet af social sikring i Sverige, og den danske arbejdsgiver skal derfor indbetale sociale sikringsbidrag i Sverige.

Arbejdsgiveren og lønmodtageren kan indgå en aftale om, at lønmodtageren forpligter sig til selv at indbetale sociale sikringsbidrag i sit bopælsland. Til gengæld opnår lønmodtageren altså et fradrag i sin danske indkomstskat. Der skal normalt sendes kopi af aftalen til rette myndighed i bopælslandet.

I Tyskland skal både den lokale sygekasse og arbejdsskadeforsikrings-institution (Berufsgenossenschaft) have kopi af aftalen. Man skal dog være opmærksom på, at ift. Tyskland fritager aftalen ikke arbejdsgiverens hæftelse for bidragene, hvis lønmodtageren ikke betaler.

I Sverige skal lønmodtageren selv underrette det lokale skatteverk om, at han/hun har lavet en aftale med sin arbejdsgiver om indbetaling af sociale sikringsbidrag. Her vil indbetalingen blive opkrævet via skatten. Skatteverket har dog ikke mulighed for at rette kravet mod arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren ikke kan betale bidragene via skatten.

Spørgsmål om fradrag i skattepligtig indkomst rettes til Sikringsstyrelsen, Internationalt Kontor, Lykke Outzen. Social sikring ved bopæl i udlandet

Skribentmail:

Mere info: http://www.sum.dk/sum/site.aspx?p=391&articleid=4566