GENERELLE, FORHOLD, SKATTER, AFGIFTER, EJENDOMME, EJENDOMSVÆRDISKAT

Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 2001

Flag 09-04-08 ~Et minuts læsning · 142 ord

Der er d. 17. januar 2008 afsagt en dom ved EF-domstolen (Theodor Jäger, C-25606), som har afgjort, at en medlemsstat ikke kan beskatte udenlandsk ejendom højere end en indenlandsk beliggende.

I henhold til ejendomsværdiskattelovens § 1 betaler ejeren ejendomsværdiskat til staten af boligværdien af egen ejendom, som nævnt i ejendomsværdiskattelovens § 4 efter ejendomsværdiskatteloven i stedet for skat af lejeværdi af egen bolig i egen ejendom efter Statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt. I henhold til ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 11 omfatter ejendomsværdiskatteloven ejendomme som er beliggende i udlandet. I henhold til ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 5 anvendes handelsværdien pr. 1. januar 2001 som beregningsgrundlag for ejendomme beliggende i udlandet. I henhold til ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 7 anvendes imidlertid handelsværdien på købstidspunktet, hvis den skattepligtige har erhvervet ejendommen som er beliggende i udlandet, efter 1. januar 2001.

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1747288&vId=0

Skribentmail:

Mere info: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1747288&vid=0