GENERELLE, FORHOLD, GENERELT, EJENDOMME, EJENDOMSVÆRDISKAT

Dansk firma i Danmark lejer sin ejendom i frankrig ud

Flag UDLANDSXPERTERNE 24-06-10 ~Et minuts læsning · 176 ord

Min far ejer et dansk firma som har investeret i en ejendom i Frankrig hvor jeg i oejeblikket bor til leje. Jeg betaler hver maaned min leje som firmaet betaler skat af i Danmark. Jeg har med firmaets godkendelse faaet lov til at bygge til paa ejendommen, men for egne penge, ejendommen faar jo herved mere vaerdi, betyder det at ejeren (virksomheden) skal betale mere ejendomsskat, eller har det intet med den at goere efter at der er mig der investerer? Kan vi risikere at skattevaesenet siger at efter at ejendommen pga de nye moderniseringer og tilbyggelser stiger i vaerdi og at vi saa ud over at have betalt af egen lommme dette oven i koebet kan risikere at lejen bliver sat oP? Hvad sker der ved evt doedsfald af min far, (der er ejer af virksomheden der ejer huset), og som jeg skal arve efter? bliver arveafgiften baseret paa den nye vaerdi af huset? Bliver der taget hensyn til at min ven og jeg har betalt tilbyggelserne og moderniseringerne? Mange tak for Deres svar

Merete

Skribentmail: